Vi nhựa là gì?

Theo nghiên cứu gần đây, hạt vi nhựa được tìm thấy trong phổi và máu của con người. Cùng tìm hiểu xem hạt vi nhựa là gì?

Vi nhựa là gì?