VẢI KHÔNG DỆT CÁN MÀNG - NON WOVEN PP COATING PE

Vải không dệt PP cán màng PE, chống nước, pass Level 2,3 dùng để may đồ bảo hộ y tế, đồ phòng dịch, bọc thực phẩm .v.v..

VẢI KHÔNG DỆT CÁN MÀNG - NON WOVEN PP COATING PE