Tự tin lên nào

Tự tin lên nào

Đẹp chỉ để yêu,

Yêu kiều chỉ để ngắm,

Nhưng xấu mà đằm thắm,

Thì sẽ say đắm cả đời .