Top 10 website thương mại điện tử B2B trong giao dịch thương mại quốc tế .

Trung quốc là đất nước đang có số lượng website thương mại điện tử B2B nhiều nhất thế giới, tiếp theo đó là Hoa kỳ, Ấn độ, Việt Nam...

Top 10 website thương mại điện tử B2B trong giao dịch thương mại quốc tế .