SPUNBOND POLYPROPYLENE VÀ SPUNLACE - SỰ KHÁC BIỆT

Nói chung, các công đoạn sau đây liên quan đến quá trình sản xuất: Đùn, làm mát và lọc, kéo sợi, kéo, hình thành và liên kết. Các sợi tơ kéo thành đùn được đặt vào một dây đai. Sau đó, các sợi được tách ra bằng các tia không khí hoặc các điện tích tĩnh điện.

SPUNBOND POLYPROPYLENE VÀ SPUNLACE - SỰ KHÁC BIỆT