POLYETYLEN (PE) SO VỚI POLYPROPYLEN (PP)

Khi nói đến loại nào tốt nhất cho ứng dụng của bạn, nhựa thường có vẻ phức tạp và khó hiểu. Tất cả chúng ta đều biết rằng không có hai loại bao bì nào được tạo ra giống nhau và điều đó có nghĩa là các loại vật liệu nhựa và poly khác nhau là cần thiết cho các ứng dụng khác nhau. Dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến hai loại nhựa phổ biến nhất - polyethylene (PE) so với polypropylene (PP) - và sự khác biệt chính giữa chúng.

POLYETYLEN (PE) SO VỚI POLYPROPYLEN (PP)