Nhờ mọi người chỉ cho mình cách phải trả lời với người yêu như thế nào?

Nhờ mọi người chỉ cho mình cách phải trả lời với người yêu như thế nào?

Người yêu mình hỏi mình 3 câu như thế này mà mình không biết phải trả lời như thế nào là ổn nhất, nhờ mọi người gợi ý giúp. xin chân thành cảm ơn!

  1. Anh có tin rằng tất cả mọi thứ xảy đều có lý do của nó không?
  2. Anh thấy việc được yêu hay được tôn trọng là quan trọng hơn? Vì sao?
  3. Người yêu cũ của anh sinh năm bao nhiêu? Ở đâu?