Mini House

1.

Mini House
Kiến trúc sư: VN-a
Diện tích : 78 m²
Năm 2020
Ảnh: Hoàng Lê và VN-a
Nhà sản xuất: An Cường , Bluescope , Daikin , Hải Long glass , Maris Polyme , Vĩnh Tường
Kiến trúc sư chính: Trường Giang Vũ
Nhóm thiết kế: Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Dũng
Địa điểm : Ngọc Thụỵ, Việt Nam