Marbella House

1.

Tên dự án: Marbella House
Kiến trúc sư: PAARQ Arquitectos
Vị trí: Maitencillo, Chile
Kiến trúc sư chính: Patricio Araya Rodriguez
Diện tích: 375,0 m2
Năm triển khai dự án: 2018
Hình ảnh: Paula Monroy