LAMINATION (CÁN MÀNG) LÀ GÌ?

Ngay sau khi bắt đầu công nghiệp sản xuất tã giấy dùng một lần, các sản phẩm nhiều lớp không dệt, chẳng hạn như tấm vải dệt , đã xuất hiện. Từ những ngày đầu của quá trình cán khô, nhiều loại chất kết dính khác nhau đã được sản xuất, bao gồm cả bột nóng chảy.

LAMINATION (CÁN MÀNG) LÀ GÌ?