Kalim beach house

1.

Kiến trúc sư: Design  Qua
Diện tích : 700 m²
Năm : 2019
Ảnh: Levi Wells
Nhà sản xuất: Paint Effex , Sun Paradise
Kiến trúc sư chính: Malina Palasthira & John Erskine
Nhà thiết kế ánh sáng: Chotima Photjananuwat
Kỹ thuật kết cấu và Mep: Kỹ sư Power Plus
Kỹ thuật kết cấu: Kỹ sư Power Plus
Kỹ thuật Mep: Kỹ sư Power Plus
Thành phố: Tambon Patong, Phuket ,

Thái Lan.