House in the Forest - Ngôi nhà trong rừng

1.

Ngôi nhà trong rừng
City:Rankoshi
Country:Japan
Kiến trúc sư: Florian Busch Architects
Diện tích: 230m2
Năm: 2020
Kiến trúc sư phụ trách: Florian Busch Architects
Thiết kế Team:Florian Busch, Sachiko Miyazaki, Mayo Shigemura, Luca Marulli, Tenesha Caton, Max Duval
Cấu trúc Engineering:OAK Masato Araya, Takayuki Fujimoto
Nhà thầu: Tập đoàn Wakisaka