CHO THUÊ Nhà nguyên căn HXT Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận 5x19m 3 lầu

CHO THUÊ Nhà nguyên căn HXT Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận 5x19m 3 lầu

CHO THUÊ Nhà nguyên căn HXT Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận 5x19m 3 lầu
CHO THUÊ Nhà nguyên căn HXT Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận 5x19m 3 lầu