Chameleon Villa

1.

Kiến ​​trúc sư: Word of Mouth Architecture
Diện tích : 1015 m²
Năm : 2017
Ảnh: Daniel Koh , Word Of Mouth
Cộng tác viên: Triloka Bali- Robin Bimantoro
Người xây dựng: Johannes Weissenbaeck
Mặt bằng : 3430 m2
Kiến trúc sư phụ trách: Valentina Audrito
Nhóm thiết kế: Abbie Labrum, Dewi Arianti, Agung Sudarma, Rachel Fabrina, Levina Sunarjo, Firman Azi, Parinita Dewan
Địa điểm: Kediri, Indonesia.