Căn hộ PUSHKA

Tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa cái cũ và cái hiện đại trong khi vẫn giữ được tính toàn vẹn của toàn bộ không gian.

1.

Địa chỉ: Kyiv, Ukraine
Đơn vị thiết kế : 2B.group
Diện tích : 180 m²
Năm : 2018
Ảnh: Yevhenii Avramenko , Andrey Bezuglov
Kiến trúc sư chính: Slava Balbek, Evgeniya Dubrovskaya, Artem Beregnoy.