Black Villa

1.

Tên dự án: Biệt thự Đen

Công ty kiến ​​trúc:  Atelier Reza Mohtashami

Kiến trúc sư chính:  Reza Mohtashami 

Nhóm thiết kế:  Reyhaneh Daneshmandi, Elham Daneshmandi

Địa điểm:  Công viên Bang Harriman,  Bang New York , Hoa Kỳ

Năm thiết kế:  2020

Diện tích xây dựng: 400 m²

Diện tích khuôn viên: 9600 m²

Hình ảnh:  Reza Mohtashami

Công cụ sử dụng:  Autodesk 3ds Max , AutoCAD , Revit ,  Vray ,  Adobe Photoshop

a villa with green roof among pine forest in New York State

green roofed house with timing pool

cozy living room with skylight in the ceiling let the natural light enters the room