Một nhà báo hỏi Cristiano Ronaldo: “Tại sao mẹ của bạn vẫn sống với bạn?

Mẹ tôi đã nuôi nấng tôi và bà dành cả cuộc đời của mình cho tôi. Mẹ sẽ đi ngủ khi đói, chỉ để cho tôi ăn. Chúng tôi không có tiền.

Một nhà báo hỏi Cristiano Ronaldo: “Tại sao mẹ của bạn vẫn sống với bạn?
Cristiano-Ronaldo

Một nhà báo hỏi Cristiano Ronaldo: “Tại sao mẹ của bạn vẫn sống với bạn?

Tại sao bạn không xây cho bà ấy một ngôi nhà? "

Cristiano Ronaldo trả lời:

"Mẹ tôi đã nuôi nấng tôi và bà dành cả cuộc đời của mình cho tôi. Mẹ sẽ đi ngủ khi đói, chỉ để cho tôi ăn. Chúng tôi không có tiền.

Mẹ tôi đã làm việc 7 ngày một tuần và nhiều đêm như một người giúp việc để mua cho tôi những đôi giày đầu tiên để tôi có thể trở thành một cầu thủ. Tất cả thành công của tôi đều dành hết cho mẹt ôi và vì mẹ tôi. Chỉ cần mẹ tôi còn sống, mẹ tôi sẽ luôn ở bên cạnh tôi,  mẹ tôi  là nơi nương tựa và là món quà lớn nhất của tôi. "